FANDOM

 • BaratieCooks Sanji(Hana)


  JANGO! JANGO - JANGO! JANGO (JANGO) 1. 2. JANGO de GO TO SLEEP JANGO! JANGO - JANGO! JANGO (JANGO) 1. 2. JANGO de yume no sekai e
  JANGO! JANGO - JANGO! JANGO (JANGO) 1. 2. in the JANGO GO TO SLEEP JANGO! JANGO - JANGO! JANGO (JANGO) 1. 2. in JANGO to the dream world

  ore wa ikken futsu no ottoko hade jya nai daro? damasareta daro?
  I look like a normal. I don't stand out, do I? You are tricked, didn't you?

  nakuko mo damaru saimin jyutsushi ikashi teru daro bibitta daro?
  I can hypothenize people Are you scared?

  saa konno RING o jiitto miro! 1. 2. JANGO de sekai ga kawaru!
  now look at this RING! 1. 2. JANGO the world will change!

  JANGO! JANGO - JANGO! JANGO (JANGO) 1. 2. JANGO de GO TO SLEEP JANGO! JANGO - JANGO! JANGO (JANGO) 1. 2. JANGO de ore mo Sā€¦

  Read more >